Polad Palet və Logistik Avadanlıqlar

  • Polad Palet

    Polad Palet

    Polad palet əsasən palet ayağından, polad paneldən, yan borudan və yan kənardan ibarətdir.Yüklərin yüklənməsi və boşaldılması, daşınması və saxlanması üçün istifadə olunur.

  • Metal Palet qutusu

    Metal Palet qutusu

    Metal palet qutusu qatlana bilən saxlama qəfəsinə və qaynaqlı saxlama qəfəsinə bölünə bilər.Qəfəslərin yan tərəfi tel hörgüdən və ya polad lövhədən hazırlana bilər.