Polad Palet və Logistik Avadanlıqlar

  • Steel Pallet

    Polad Palet

    Polad palet əsasən palet ayağı, polad panel, yan boru və yan kənardan ibarətdir. Yüklərin yüklənməsi və boşaldılması, daşınması və saxlanması üçün istifadə olunur.